• Головна
  • Чи покращиться життя пересічних українців після прийняття державного бюджету на 2022 рік?
16:19, 26 січня 2022 р.
Надійне джерело

Чи покращиться життя пересічних українців після прийняття державного бюджету на 2022 рік?

Чи покращиться життя пересічних українців після прийняття державного бюджету на 2022 рік?

Чи покращиться життя пересічних українців

після прийняття державного бюджету на 2022 рік?

(матеріали для роздумів про майбутнє)

Віталій А. Яцевський

Продовжуємо нашу розповідь.

Але, заради справедливості, доречно сказати, що однієї лише прозорості бюджету недостатньо для вдосконалення управління державним бюджетом. Більшу роль повинні відігравати новоутворені місцеві органи самоврядування і регіони. Також і участь громадськості, у формуванні бюджету має фундаментальне значення для досягнення позитивних результатів, пов'язаних з більшою прозорістю бюджету.

Рис. 4. Участь громадськості в бюджетному процесі (див. https://internationalbudget.org/).

Важливим показником економічного розвитку держави та рівня життя населення є ВВП в цілому та з розрахунку на душу населення, який виражається для сумісності і порівняння з іншими країнами виражаються єдиним показником — доларам США на душу населення.

Рис. 5. Динаміка валового внутрішнього продукту (ВВП) України 1990 – 2022 рр.

(побудовано автором за даними Світового Банку https://databank.worldbank.org/home)

Як видно з рис. 5 за останні 30 років економіка України двічі пережила катастрофічно різке падіння – в результаті фінансової кризи 2008 р. (падіння на 35%) та в 2013-2015 рр. Лише за два роки, з 2013 по 2015 рік, ВВП в Україні різко скоротився до половини своєї суми (падіння на 50%). Таке дуже серйозне зниження ВВП пов’язано головним чином із збройним конфліктом у східній частині України та анексією Криму, через які багато мешканців стали внутрішньо переміщеними особами, а життя пересічних українців загалом стало дедалі складнішим – не лише через війну, а й оскільки економіка країни перебуває в довготривалій (перманентній) кризі. Також спустошено промисловий Донбас, розташований на сході країни. 


Рис. 6. Динаміка ВВП України на одну особу в доларах США.

(побудовано автором за даними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8)

Рис. 7. Зміна рівня інфляції в Україні (%) порівняно з попереднім роком в 1995 – 2021 рр.

(побудовано автором за даними https://uk.wikipedia.org/)

В 2015 р. рівень інфляції зріс до 43,3 відсотків, що був другим найвищим рівнем у світі після Венесуели.

У 2022 році прогнозується зростання реального ВВП на скромні після падіння економіки, як для нашої країни, 3,8%, в той час як споживча інфляція за прогнозом можливо сповільниться до 6,2% (у розрахунку «грудень до грудня попереднього року»).

Рівень середньомісячної заробітної плати на 2022 рік підвищиться на відсоток дещо вищий від зростання ВВП, а саме на 4,4% — до 15 258 грн. (це дорівнює 533,5 доларів США за прогнозованим курсом 28,6 грн/$). Факторами зростання заробітної плати мають стати підвищення урядом соціальних стандартів та зниження рівня безробіття (до 8,5%), що відбуватиметься в умовах прогнозованого урядом пожвавлення економічної активності.

Зокрема передбачається:

Зазначу, що ці розрахунки у табл. 1 проводилися по розрахунковим офіційним даним щодо кількості населення. А останній повний перепис населення в незалежній Україні проводився лише один раз у 2001 році, тому розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснені Державним комітетом статистики Українина основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. Офіційно середня чисельність наявного населення України у січні – жовтні 2021 року за даними Державного комітету статистики Україниhttp://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ds/kn/kn_1021_ue.xls становила 41 млн. 429 тис. 627 осіб без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Поряд з показником ВВП рівень життя населення можна визначати і по індексу купівельної спроможності населення. Цей показник називають показником номінального ВВП на душу населення, він розраховується Міжнародним Валютним Фондом (МВФ).

Станом на жовтень 2021 року список (рейтинг) с з 185 країн, складений (МВФ), по номінальному ВВП на душу населенняhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F .

Як видно з порівняння даних, наведених в табл. 1 і табл. 2, по рівню економіки наша країна відстає від переможців капіталістичного змагання на порядок (тобто в 10 разів), але, що, можливо, втішно для деяких наших співгромадян, все-таки значно випереджає більшість африканських країн на південь від пустелі Сахара, а також Таджикистан і Ємен.

Маючи такі дані на початок 2022 року по економічному розвитку держави надзвичайно важливо раціонально та ефективно, з точки зору переважної більшості громадян України (а не лише мізерних відсотків верхівки соціальної піраміди, тобто владної і фінансової т.з. еліти) витрачати кошти державного і місцевих бюджетів.

То ж з цією метою Президент України своїм Указом від 18.06.2021 № 261/2021 доручив Кабінету Міністрів України під час підготовки проєкту закону про Державний бюджет України на 2022 рік опрацювати питання щодо підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів та середнього медичного персоналу. Ще влітку Президент України, а згодом і міністр охорони здоров’я запевнили, що з 2022 року мінімальна зарплата лікаря становитиме 20 000 грн, середнього медперсоналу — 13 500 грн.

На сьогодні в Україні є безліч проблем в оборонній, правоохоронній сферах, освіті, ефективності та професіоналізмі на всіх рівнях державного управління. Але все-таки я вважаю, що першочергова увага влади до становища лікаря в суспільстві, до піднесення і розвитку медичного обслуговування населення є тим індикатором (показником) і важелем, який може безпосередньо і найскоріше вплинути на зростання добробуту і загального рівня життя громадян країни.

Але зарплата медиків у 2022 році в розмірі 20 000 грн та 13 500 грн — це не лише посадовий оклад лікаря чи медсестри. У суму 20 000 грн, крім посадового окладу лікаря, ввійдуть майже всі доплати, надбавки і премії. Вище вказаного розміру будуть виплачувати лише:

¨доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я;

¨доплати за роботу в нічний та надурочний час;

¨премії до святкових і ювілейних дат.

Навіть, якщо лікар чи медсестра працює не на повну ставку, оплата праці у перерахунку на відпрацьований час не може бути нижчою за рівень, що визначив Президент. Такий механізм нарахування заробітних плат медикам стосується закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, які уклали договір про медичне обслуговування населення з Національно. Службою Здоров’я України (НСЗУ).

Крім того, КМУ у своїй постанові від 15 грудня 2021 р. № 1334 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1334-2021-%D0%BF#Textдодатково обмежив розмір посадових окладів керівників закладів охорони здоров’я та «прив’язав» його до середньої заробітної плати медичних працівників закладу охорони здоров’я. Розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров’я не може перевищувати 60% розмірусередньої заробітної плати медичних працівників закладу охорони здоров’я. В минулому році він не міг перевищувати 10 мінімальних посадових окладів медичних працівників. Окрім цього, урядовці доповнили типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та зобов’язали керівника закладу охорони здоров’я:

¨забезпечити справедливе співвідношення між заробітною платою медпрацівників та керівного складу закладу охорони здоров’я;

¨забезпечити диференціацію зарплати з урахуванням обсягів, складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника;

¨вживати заходів до підвищення зарплати працівників;

¨сприяти перегляду та вдосконаленню колективно-договірного регулювання трудових відносин і соціально-економічних інтересів медпрацівників, зокрема стосовно оплати праці, режиму роботи, часу відпочинку, безпечних умов праці, соціального захисту. Зазначене ліквідує диспропорцію між розміром оплати праці медпрацівників і керівників закладу охорони здоров’я.

Будемо надіятися, що якість, доступність і своєчасність надання медичної допомоги населенню також пропорційно підвищиться.

У схваленому Верховною Радою державному бюджеті на 2022 рік на видатки на систему охорони здоров'я по лінії Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) передбачено в розмірі 194 млрд. 396 млн. грн. Більша частина цих коштів спрямовуватиметься на реалізацію Програми медичних гарантій медичного обслуговування населення (ПМГ) — 157,3 млрд. грн (що на 28,5 млрд. більше порівняно з попереднім роком) для фінансування первинної медичної допомоги, реімбурсації (компенсації) вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки», екстреної медичної допомоги за новою організаційною моделлю, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги з врахуванням пріоритетних послуг та станів, паліативної медичної допомоги та реабілітації.

Загалом у ПМГ – 2022 передбачено 36 пакетів медичних послуг. У межах бюджету ПМГ – 2022 передбачено понад 26 млрд. грн на первинну медичну допомогу; понад 8,3 млрд. грн — на лікування онкологічних захворювань; 4,8 млрд. грн — на лікування пріоритетних серцево-судинних захворювань, зокрема інфарктів та інсультів; 4,6 млрд. грн — на відшкодування вартості інсулінів та лікарських засобів за програмою «Доступні ліки». У 2022 р. програма «Доступні ліки» розширюється препаратами для лікування хвороби Паркінсона, а також хронічного обструктивного захворювання легень. Порівняно з попереднім роком бюджет програми збільшено на 1,8 млрд. грн.

Крім МОЗ України система охорони здоров’я України включає заклади, підпорядковані Державному Управлінні справами (ДУСі), Міністерству Внутрішніх справ (МВС), Службі Безпеки України (СБУ), Міністерству Оборони (МО).

Така організація системи охорони здоров’я не притаманна розвиненим країнам світу (хоча в кожній з них вона має певні особливості організації і фінансування) і фактично є рудиментом (пережитком) якщо не феодальної (кастової), то радянської системи.

Але занадто велике розшарування в суспільстві як за майновим (фінансовим), так і соціальним статусом викликає надмірне соціальне напруження, що призводить до соціальних збурень, які негативно впливають на соціально-економічний розвиток країни.

Тож цитуючи міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка https://www.umj.com.ua/article/222077/u-byudzheti-na-2022-r-zakladeno-rekordni-vidatki-na-meditsinu «цього року маємо рекордне фінансування сфери охорони здоров’я — 232,8 млрд. грн виділено на медицину», тобто крім 194 млрд. грн на МОЗ України виділено ще й 37,8 млрд. грн на окремі заклади охорони здоров’я для особливо важливих для країни державних органів і міністерств.

Згідно українському підрозділу Вікіпедії Державне управління справами (ДУС) — спеціальний державний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Верховної ради, Кабміну, РНБО, інших державних органів, усіх міжнародних дипломатичних представництв на території держави (їх наразі понад 130). В управлінні Державного управління справами перебуває понад 60 державних підприємств, установ, організацій та господарське товариство, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами. В управлінні ДУСі знаходяться наступні медичні та санаторно-курортні установи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8

Медичні установи ДУСі

1.Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини

(До реорганізації у 2009 році заклад іменувався — Поліклініка №-1 Державного управління справами);

2.Державний заклад «Поліклініка №-2» ДУСі;

3.Клінічна лікарня «Феофанія»;

4.Всеукраїнський центр радіохірургії;

5.Центр превентивної медицини.

Санаторно-курортні заклади ДУСі

1.Санаторій «Конча-Заспа» — державне підприємство;

2.Санаторій «Пуща-Озерна» — державне підприємство;

3.Державне підприємство «Санаторій „Кришталевий палац“»;

4.Державне підприємство «Санаторій „Збруч“»;

5.Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами;

6.Будинок відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами;

7.Державне підприємство Санаторій «Моршинський»;

8.Державний лікувально-профілактичний заклад «Санаторій імені М. О. Семашка»;

9.Державне підприємство України Міжнародний дитячий центр «Артек»

(від часу окупації Криму тимчасово перебуває в Санаторії «Пуща-Озерна»).

Я вважаю, що підвищення уваги влади до системи охорони здоров’я, ріст вкладень фінансових ресурсів в медицину – це інтегральний (синтетичний) показник підвищення життєвого рівня всього населення, адже якщо вкладення в охорону здоров’я зростають, — то, при належній організації цієї сфери діяльності (та зменшенні рівня корупції), в країні будуть висококваліфіковані лікарі, досконаліше сучасне високотехнологічне медичне обладнання, нові ефективніші ліки, розроблені на засадах доказової медицини, і профілактичні заходи.

І от якщо, наприклад, завдяки вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або попередженню інших інфекційних чи хронічних захворювань, людина залишиться живою чи не потрапить хоча б один раз в стаціонар лікарні або навіть не купить хоча б одну зайву упаковку ліків, то збережені від цього кошти прямо підуть на покращення її добробуту.

Я виклав питання про фінансування системи охорони здоров’я в державному бюджеті 2022 р. у дещо більш розгорнутому вигляді в порівнянні з іншими важливими суспільними потребами. Але вагомий вплив на життєвий рівень пересічних українців матимуть і інші економічні та політичні чинники. Та однозначно і чітко передбачити на початку року їх вплив на економіку і перебіг подій в країні досить складно. Серед них на перший план сьогодні висуваються ціни і тарифи на природний газ, вугілля, електроенергію, тепло, продукти харчування та інші товари і послуги.

Багато залежатиме також і від самих людей – їх наполегливості і винахідливості в пошуках роботи або започаткуванню свого бізнесу, мобільності, підприємливості, адаптації до нових цивілізаційних викликів, самодисципліни і організованості, підвищення продуктивності праці на кожному робочому місці, ефективного використання своїх можливостей для покращення добробуту своєї сім’ї, своїх ближніх, піднесення всієї економіки в країні в цілому.

Тієї моделі промисловості, яка була зруйнована після 1990 року, вже не повернути, не реанімувати. На сьогодні в світі розвивається вже шостий економічний уклад – а це стрімкий розвиток нанотехнологій, генної інженерії, штучного інтелекту, глобальних комп'ютерних мереж та хмарних технологій, клонування живих організмів й їх генна модифікація, створення роботів нового покоління. Успішне професійне самовдосконалення саме в цих сферах діяльності гарантує високі стандарти та достойний рівень життя.

Відчутне покращення життєвого рівня слід очікувати після припинення бойових дій на сході України — і це зрозуміло. Отож будемо сподіватися, що наші надії не будуть марними. На кінець зазначу, що життєвий рівень пересічних українців у 2022 році і на подальшу перспективу буде залежати від нашого оптимізму, від загального бажання жити краще вже як сьогодні, так  і завтра також.

Я підготував цю публіцистичну статтю для сайту https://www.04566.com.ua/, для того, щоб з нею ознайомилися мудрі українці, зробили певні обґрунтовані висновки зі свого життя і життя країни та не вибирали більше у Верховну Раду і в Президенти людей, які абсолютно не підготовлені професійно для управління такою складною системою як держава Україна. Адже ніхто з розумних людей не згодиться на нейрохірургічну операцію, або операцію коронарного шунтування у милої, веселої, фотогенічної людини, яка лише гарно співає, хороше грає на гітарі, розповідає смішні анекдоти та вміє веселити публіку. Адже щоб стати хорошим кардіохірургом або нейрохірургом потрібно не лише мати фундаментальну теоретичну і практичну підготовку в медицині, а й десятиліттям вдосконалювати це "мистецтво" під керівництвом професіоналів високого рівня. Звичайно, для справжніх професіоналів державного управління безумовно необхідні порядність, високі моральні якості та патріотизм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Економіка #аналітика #опендатабот #04566 #Яцевський
live comments feed...